Løft stubbene

Share

I dag starta ein ny konkurranse på Wikipedia. Den kallar vi Løft stubbene, for vi vil gjerne at stubbar, det vil seie artiklar under 500 bytes, skal bli over 1000. Etter at konkurransen starta ved midnatt, vart eg ivrig og utvida eit par stubbar, og plutseleg var klokka eitt, og då startar ein ny dag på bloggen. Dermed fekk eg ikkje blogginnlegg på siste dagen av februar. Elles har eg klart å ha eit innlegg på bloggen alle dagane i februar i år.

Det som engasjerte meg så sterkt, var Arne Garborgs fedrelandssalme Gud signe Noregs land. Bokmålswikipediaen, som eg skriv på, hadde ein liten artikkel om salma, medan nynorsk hadde ein større artikkel. Så vart eg ivrig og ville utvide bokmålsartikkelen. Her er resultatet: http://no.wikipedia.org/wiki/Gud_signe_Noregs_land Til venstre på sida er lenke til den nynorske artikkelen. Dei har og med originalteksten. I Norsk Salmebok er bare fem vers tekne med av dei åtte som Garborg skreiv.

No er ein ny månad starta. Eg klarar i alle fall å skrive ein artikkel for 1. mars, men om det vert stubbane på wikipedia som kjem til å ta overhand denne månaden, veit eg ikkje. Eg håpar ikkje det, for bloggen er ei stor glede for meg å lage, sjølv om det av og til vert ein del funderingar på kva eg skal skrive om. Den som lever, får sjå.