Onsdag og fredag

Share

Etter mine notatar skal Øyvind Jacob ha ansvar for sendinga i morgon. Diverre var det ikkje noko i Setesdølen i dag om det, men eg vonar han har programmet klart til sendinga i morgon.

Fredag er det fyrste fredag i mars, og då skal Evje Radio sende til heile dalen. Det ser ut til at det vert ei temasending med sykkelrittet frå Kristiansand til Hovden som rød tråd, og i dagens avis stod det at det var ein premie på ein sykkel til 7000 kroner. Truleg vert det telefonstorm til telefonvaktene i Evje Radio denne kvelden. Jan Olsen er ein utprega radiomann som burde vore meir på lufta. No er han attende frå Cuba, så det vert moro å høyre han fortelje seinare i vår.

Lukke til, både telefonvakter og programleiarar.