Stor stemning

Share

I dag fekk eg epost frå Britta Lise, som fylgde sendinga i Valle Radio onsdagskvelden. Eg let henne fortelje:

Fin sending på radioen igår, men startproblem gjorde til at dei fekk ikkje kome igang før 18.45. (Eg
skriv difor ikkje tidspunkt på programma sia tidspunkt på alle vart forskyva)

-Øyvind ringa opp Jan Wojtazek ,som tala om sikkerheit i alpinbakkar o.l.
-Ingebjørg S.Austenå var i studio og fortalte om temakvelden Valle helselag skal ha om hjarteinfarkt.
Sjå meir om dette i Bygdenytt for mars,som ligg på nettsida til kommunen.

-Elise Marie Kringen kom for kommunen og gav god informasjon om aktuelle saker frå kommunen

-Bjørgulv T.Berg kom og hadde andakt (om den bortkomne sonen)

– Øyvind spila Beatlesmusikk i fleire variantar og tala litt om vinterferie,sikkerheit og rasfare.
Akkurat då han tala om dette så kom det inn melding frå Geir Ola Nomeland, om at det hadde vore ras på Ljom. Heldigvis ingen involvera.

Øyvind ringa også opp Liv Bakke Kvinlog, som fortalde utdjupande om planane med å revitalisere Setesdalslaget i Oslo, Ein idè Sigrid B.Berg hadde teke tak i,og fekk med seg fleire på. Sigurd Helle, tidlegare formann, hadde vorte svært glad dersom laget kjem igong att. Men mykje tyda på det motsatte i 2005,så dei hadde alt gjeve fanen til bygdemuseet. Ei fane dei bruka i 17 mai toget og som visstnok vart laga i 60 åra. Denne hadde jentene planar om å prøve å få tilbake.

Vi får håpe og tru på det,for som ho sa så hadde dei fleste ungdomane Setesdalsbunad, og hadde difor vore fint om dei fekk innpass i 17 mai toget opp Karl Johan.

-Så kom Ronny til Opi sending. Dei han skulle hatt med seg i studio var blitt sjuke, så han vart åleine. Men det skulle ein ikkje tru, for liv vart det !! 🙂

Dessutan har han sagt at han ikkje er god til å lage rebusar, no blir det ei påstand eg ikkje kjem til å tru på lenger 🙂 Mange hyttefolk som ringa inn,så det vart mest ei slags påskestemning i radioen.
Kruset gjekk til Kaja Sannes og Rosa til Elin Uppstad , som gav den til læraren sin Marianne Solbakk.

Marcel Tidje skulle lærast opp som teknikar ihop med Torleiv Soltun, men han hoppa rett i det, og styrte spakene på imponerande vis heile kvelden. Veit ikkje kven som var tlf.vakter denne kvelden.
Sjølv var eg på jobb,så dersom eg ikkje har fått med alt her, er det av den grunn. Men nok ein morosam og koseleg kveld frå Valle Radioen vart det.

Ha ein fortsatt god vinterferie og velkomen oppatt til oss!
blise:)