"Løft stubbene"

Share

Dette er ein konkurranse på wikipedia som går ut på å utvide stubbar. Stubbar er korte artiklar, kanskje bare eit par linjer. Dei fleste av desse kan utvidast noko, og vi har laga ei liste på 17560 slike korte artiklar som er grunnlaget for konkurransen, som går ut på å få ein artikkel opp til over 1000 bytes, det vil seie 6-7 linjer. Sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:L%C3%B8ft_stubbene_mars_2009

I vinterferien har eg kost meg med det i periodar. Det har ført meg rundt om i verda, mykje lenger enn om eg skulle dratt på tur. Til å reise på ein slik tur eller kanskje heller slike turar i det som dei kallar ” in real life – IRL” måtte eg brukt meir tid og pengar.

I dag har eg på den måten vore ein tur i Hanstholm i føremiddag og ein tur i Hauge i Dalane i kveld. I føremiddag utvida eg artikkelen Hanstholm fyr, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Hanstholm_fyr og i kveld var det artikkelen om Hauge i Dalane, sentrum i Sokndal kommune som fekk litt fleire linjer, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Hauge_i_Dalane

Konkurransen starta 1. mars og skal halde på ut månaden. Når ein skriv april, er det slutt. Til no har vel 40 personar løfta knapt 400 artiklar, så om trenden held seg, skulle vi klare å utvide eit par tusen av dei som er på lista.

Å gjere dette er å betre kvaliteten på wikipedia. Målet med nettleksikonet er å bringe kunnskap til folk utan at dei må betale for det. Etter at wikipedia på norsk starta i 2002 og i 2004 vart delt i ei utgåve på nynorsk og ei på bokmål, har bokmålsutgåva no fått 210.000 artiklar, medan nynorsk har vel 46.000. Suksessen til wikipedia har ført til at Store Norske Leksikon no er blitt fritt, før måtte ein abonnere på det, men no kan kven som helst gå inn på nettsidene til leksikonet.

Arbeidet med å utvide wikipedia har blitt gjort av ein del tusen entusiastar, sjølv om den harde kjerna av eldsjeler er om lag 100. Svært mange nye artiklar kjem frå uregistrerte brukarar, vi som er registrerte, brukar ein del tid og krefter på å rydde og fikse, wikifisere kallar vi det. Difor vil du finne eit heilskapleg system når du går til ein artikkel i wikipedia.