Det store korslaget

Share

No er korsong i vinden att. Eg fekk med meg litt av Det store korslaget på TV2 i kveld og trur nok at eg kjem til å sjå fleire av programma frametter våren, for det var god underhaldning og vakker song. Eg likte best Team Elg, så om eg skulle stemt, ville eg nok gjeve ein stemme til Kristiansundarane, dei hadde tydelegevis disiplinert ropinga si over sundet i heimbyen, no var det eit harmonisk kor.

Det kan ikkje vere lett å ha så mykje rørsle medan ein syng som det desse kora hadde. Eg er van med å stå ganske så stille når eg syng i kor, må få min stemme til å klinge i harmoni med naboen sin. Men her dansa dei opp og ned og såg ut til å vere ganske så fristilte frå naboen, og likevel var det harmonisk og vakkert. Om dette vinn fram, vert nok korsong noko anna i framtida enn det har vore.

Sjølv begynte eg i Sandnes Menighetskor tidleg på 1960-talet, det må ha vore i 1962, og heldt ut til om lag den tida då eg tok eksamen artium i 1966. Sidan var eg med i kor og delvis dirigerte koret vårt på Hadsel Folkehøyskole medan eg var rektor der. I Valle var eg med i Valle og Hylestad kyrkjekor ganske lenge, men etter at vi flytta til Mandal og eg difor reiser dit i helgene, har eg ikkje sunge særleg i kor. Men eg var med på eit korseminar med Per Oddvar Hildre for nokre år sidan, og det var gjevande. Eg reknar med at Syngjandi hadde glede av å vere med på eit liknande seminar i vinter.

Det var jo greitt at ingen vart stemde ut i kveld, så får vi sjå alle saman neste laurdag, og det ser eg fram til. Men eg likar nok betre klassisk kormusikk enn det vi fekk sjå i kveld.