Program for veke 11 – 2009

Share

Tysdag 10, mars

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Setesdal syng
19:00 Knut Brokke fortel om skulen
19:30 Tysdagsmagasin
20:30 Postludium ved Niklos K. Besteland: Musikk til fastetida
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 11. mars

Ansvarleg: Ronny Stavsholt
Teknikar: Harald Haugland
Telefonvakt: Berit og Olaf Henrik Homme

18:00 Aktuell time
19:00 Kommunen informerer ved utviklingsavdelinga
19:30 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad
20:00 Ronnys time
21:00 Open sending med Britta Lise Homme

Telefon 37037577