Agder eller Sørlandet

Share

Sist veke hadde Knut K. Homme eit svært godt innlegg i Fædrelandsvennen. Eg las det og tenkte at her skriv han noko som eeg er svært samd med han i. Difor sende eg ein epost til han og spurde om å få leggje det ut på bloggen. Det fekk eg lov til, så i dag er det hans innlegg som fyller plassen på bloggen.

Sørlandet – kvar og kva er det?

I laurdagskommentaren i Fædrelandsvennen den 21.2. skreiv Valerie Kubens i overskrifta: ”Innen april skal alle partiene på Sørlandet ta stilling til om agderfylkene bør slå seg sammen”. Det finst ikkje noka administrativ eller politisk eining som heiter Sørlandet. Dei politiske partia er organiserte fylkesvis, og fylka heiter Aust-Agder og Vest-Agder. Vidare heiter det:”Den beste nyheten på Sørlandet hittil i år—”, ”Kreftene må samordnes på Sørlandet” og ”Det er kjent stoff at Sørlandet fortsatt ligger på jumboplass—”. Berre Sørlandet, ikkje eit ord om Agder. I illustrasjonen til artikkelen står det: ”Arendal og Kristiansand har kranglet i 400 år”. ”Kan den 400 år gamle striden mellom øst og vest endelig begraves og fylkesgrensa fjernes?” Det er altså Arendal og Kristiansand som skal kjempe mot kvarandre og avgjere om dei to Agder-fylka skal verte eitt. Kva med resten av Agder, er det ikkje-eksisterande? Men dersom striden skal stå mellom dei to kystbyane, er det ingen tvil om utfallet, makta rår.

I F.vennen for den 24.2. fyller denne overskrifta framsida: ”Rekordmange sørlendinger”. ”Ved nyttår bodde det 276.592 personer på Sørlandet”. Dette stemmer sjølvsagt ikkje. Dette må vere folketalet for heile Agder. Kor mange av desse er sørlendingar? Det veit ingen, for Sørlandet har ingen grenser. Det er ingen landsdel som heiter Sørlandet; det er ei smal kyststripe som ein tilfeldig kystbuar fann namn på for vel hundre år sidan.

Agder-namnet er eldgamalt, mykje meir enn tusen år, frå før vikingtida. Det er eit stutt og klårt namn på landsdelen vår. Ingen er i tvil om kvar og kva det er. Bladfolka i Fædrelandsvennen lyt frigjere seg frå den kystsentrerte tenkinga og skjøne at landsdelen er mykje vidare og mangslungen enn det ein ser frå E-18.

Knut K. Homme

Valle