Meir om Facebook

Share

Det stuntet vi gjorde i går var interessant. No er det over 90 medlemmer i gruppa Valle Radio på Facebook. I løpet av dagen har det strøymt på med folk som vil vere med i gruppa. Nokre av dei har vore i studio eller hatt ulike rollar elles, men dei fleste har ikkje vore aktive medarbeidarar.

Fleire av dei som var i radioen eller på telefon i går kveld har no meldt seg inn, men eg glimrar med mitt fråvær, for eg har ikkje privat PC i Valle og Valle kommune har blokkert Facebook, så eg får vente til eg kjem til Mandal med å melde meg inn.

Eg har jo lurt litt på kva ein skal bruke gruppa på Facebook til. Det er kanskje eg som er litt utanfor her, kanskje slike grupper ikkje brukast til noko. Det vil eg gjerne få meir informasjon om frå dykk som er medlemmer i andre grupper, til dømes Herreavdelingen, som jo og er relatert til radio.

Eg tenkjer at det kunne vere greitt med lenke til heimeside og internettradioen, slik at ein kunne nå dei frå gruppa. Bloggen kunne vel og få lenke. Men det er jo nokså passivt. Er det noko ein kan nytte Facebook til i samband med påskesendingane, det er jo mindre enn ein månad til dei skal på lufta.

Slik sit eg og funderer og vonar at nokon vil sende meg eit svar. Skriv gjerne ein kommentar her på bloggen, eller til harhaugl (at) gmail.com om du har idear.

Ronnys kveld
I tillegg til å snakke om Internett, hadde Ronny David Tharaldsen med seg i Kommunen informerer. Dei snakka mellom anna og om oppstart av kommunedelplanarbeid for området Uppstad til Bygland grense.

I timen mellom 20 og 21 hadde han først besøk av Tone Silje Rysstad som fortalde om korleis det er å vere hestegal og etablere sin eigen stall. Deretter kom Torleif Homme i studio og fortalde om to brannutrykningar, ein til bustadhus på Nomeland i Valle og ein til hytte på heia i Brokke, det var pipebrann. Då måtte dei bruke snøscooter for å kome inn til staden der det brann. I samband med dette snakka dei om tryggleik, og Ronny hadde ein hugseregel for å bytte batteri i brannalarmen, det gjorde han på bursdagen sin.

Og Sirdal dominerte den opne sendinga.