Eg visste ikkje…

Share

Eg visste ikkje at eg hadde så mange vener. Utan at eg har vore aktiv på Facebook har 14 vener vore og lagt meg til ven der. Men eg har jo eit problem, for «social networking» er ikkje lov i Valle, og eg har ikkje privat datamaskin, eg nyttar maskin på arbeidsplassen.

Dermed kan eg risikere at eg ikkje kjem inn i det gode selskap før eg kjem attende til Mandal. Men det slår meg at det er få som er jamnaldringar. Eg må jo likevel hylle Ånund K. Han var vel nesten den fyrste venen eg fekk, bare Margunn som slo han.

Så no har eg 15 vener, dei aller fleste under 35. Det var meir enn eg visste.

Og meir skal det bli. Eg har invitert Ronny til å vere med i Open sending onsdag. Då skal vi finne ut meir om dette fenomenet. Du som les bloggen, eg vonar at du høyrer på oss den kvelden. Kan hende vankar det premie og.

Når ein held på på internett, oppdagar ein fort at det er mykje ein ikkje veit, eller rettare sagt visste før ein fann informasjon i den store informasjonskjelda som internett er. Eg rotar og leitar rundt og set saman små puslespelbitar, og plutseleg er det ein artikkel på wikipedia om eit eller anna emne. Eg likar å pusle slik.

I grunnen er det eit puslespel å setje saman eit radioprogram også. Det må eg pusle meir med denne veka, ettersom eg skal ha ansvar for sendingane både tirsdag og onsdag.