Program 17. og 18. mars 2009

Share

Tirsdag 17. mars

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Setesdal syng
19:15 Tirsdagsmagasin
20:30 Postludium ved Harald Haugland. Musikk av Marcel Dupré
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 18. mars
Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Olav Kn. Rike/ Marcel Tiedje
Telefonvakt: Ingebjørg Ellinor Rysstad

18:00 Aktuell time.
Årets håndverksbedrift: Hasla. Ørnulf Hasla i studio
Elevbedrift Valle skule Knut Jore i studio
Valle Sparebank 2008. Vidar Homme i studio

19:00 Kommunen informerer ved Pleie og omsorg
PLO-leiar Kari Torbjørnsen i studio

19:30 Tankar frå Bibelen ved Håvard Viki

20:00 Haralds time
Leif Raustøl i studio
Gunvald Mosdøl på telefon
Ronny Stavsholt i studio

21:00 Open sending, tlf. 379 37577
Harald Haugland og Ronny Stavsholt