Årsmøte 2009 og påskesendingane

Share

Det vert årsmøte i Valle Radio måndag 30. mars klokka 19:30 på Valle Motell. Dermed får vi avvikle årsmøtet før påskesendinga i år. Det trur eg vil vere bra, og det er jo bra at vi ikkje har det så seint som det har vore før om åra.

Eg stiller ikkje til attval som leiar i styret, det har eg meldt til valnemnda, så dei må finne ein ny styreleiar. Etter protokollen frå i fjor er det Ørnulf og Inga som er på val i styret + varamedlemmene Britta Lise og Anna. http://valleradio.blogs.no/2008/06/12/attval-over-heile-fjaoslash-la-4308669/

Nå går førebuingane til påskesendingane for fullt. Helge Dahle tek ansvar for dei i år og. Det er vi svært glade for, han har klart å få det til å passe med turnusen sin slik at han er heime i påska.