Påskesending og litt til

Share

For eit par veker sidan var det eit møte der Helge Dahle, Ørnulf og Britta Lise planla påskesendingane. I dag, etter eit møte vi hadde med Bykle Radio, kom vi litt vidare. Det er eit år sidan sist, og noko av det tekniske utstyret har ikkje vore i bruk sidan då, så det var greitt å sjå kva som måtte oppdaterast.

Då vi evaluerte sendingane i fjor, så vurderte vi om vi kunne ha sendinga med trekning påskeaftan i staden for påskedag. Vi såg på alle bilane som var på tur nedover sundagen og tenkte at der var det mange lyttarar vi skulle hatt med oss. Men ettersom Valle Radio er ein dugnadsradio og dei som skal lage programmet også er på hyttene laurdagskvelden, måtte vi slå det frå oss. Så sendingane i påska blir som dei har vore: Skjærtorsdag og 1. påskedag, begge kveldane frå klokka 18.

Møte med Bykle Radio
På møtet med Byklefolka, det var Olav Mandt, Reidar Trydal og Ole Morten Egeland som kom på møtet, snakka vi om situasjonen etter at det no er gjeve konsesjon fram til 2015 på å drive nærradio i regi av Bykle Radio. Ettersom dei ikkje sender så mykje for tida, er det bra at vi er på lufta eit par dagar i veka. Men no er det nokre ungdommar som vurderer om dei kan kome i gang med noko. Truleg vert det ikkje før til hausten.

Planen er å ha slike møter eit par gonger i året for eit arbeidsutval som kan stå som samarbeidsorgan mellom dei to organisasjonane som no er involverte i drift av Valle Radio.