Program for veke 13 – 2009

Share

Tirsdag 24. mars

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Religiøse folketonar
19:15 Bibeltime over Efeserbrevet ved Johnny Vågen
20:00 Tirsdagsmagasin
20:30 Postludium ved Niklos K. Besteland: Henry Purcell 350 år
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 25. mars

Teknikar: Jørund Georg Jore

19:30 Kommunestyremøte

Årsmøte for Valle Radio
vert måndag 30. mars kl. 19:30 på Valle Motell.