Årsmøte

Share

Som eg har skrive om før, blir det årsmøte i Valle Radio måndag 30. mars klokka 19:30 på Valle Motell. Det er viktig at flest mogleg møter, for når årsmøtet er til ende, skal vi snakke om påskesendingane. Dei nærmar seg med stormskritt. Særleg treng vi at dei som vil vere telefonvakter, møter opp. Hovudprogramleiar til påskesendinga vert Helge Dahle, og teknikarane er klare.

Det vert vanlege årsmøtesaker: Årsmelding, rekneskap og val. Valkomiteen har gjort jobben sin og vil legge fram sine framlegg til val på møtet.

Vel møtt til ein hyggeleg kveld. Når årsmøtet er over, vert det pizza.