Beredskapsplanar

Share

Toralv Andersen frå Arbeiderpartiet spurde i kommunestyremøtet onsdag om beredskapsplanane fungerte då internett og telefon forsvann i Valle sist veke. Det var ikkje bare i Valle, store deler av dalen vart utan samband, eg høyrde at det var ein gravemaskin på Ose eller i Bykle som var skuld i situasjonen.

Ordførar Bjørgulv Sverdrup Lund fortalde at beredskapsplanane fungerte internt i kommunen, men at dei frå Telenor ikkje fekk noko informasjon. Frå fylkesmannen fekk ein informasjon, men den var feil, sa han.

Etter mi meining syner dette kor sårbart samfunnet er blitt. Heldigvis er det to leverandørar av mobiltelefon, og netcom/tele2 sitt system fungerte. Men det burde vore slik at når eit nettverk ikkje fungerer, så vart ein automatisk kopla over til det som fungerer. No var mobiltelefon for telenor-kundar heilt daud. Og når internett ikkje fungerer, må ein ha naudløysingar mange stader.

Det er vel og bra å konkurrerer når alt fungerer, men i situasjonar som dette bør ein droppe konkurransen og heller hjelpe kvarandre slik at kundar får den kommunikasjonen dei treng. Det er eit krav kunder bør kunne stille til leverandøren av slike tenester. Men her må det nok politiske påbod til om slike krav skal verte innfridde.