Årsmelding 2008

Share

Valle Radio
Årsmelding for 2008

Styret har i 2008 bestått av Harald Haugland, leiar, Ørnulf Hasla, nestleiar, Helge Homme, kasserar, Jørund Georg Jore, teknisk sjef og Inga Flateland, styremedlem. Varamedlemmer har vore Britta Lise Homme og Anna Rysstad.

Aktivitet
I 2008 heldt vi fram med det opplegget som vi etter kvart har falle ned på: Sendingar tysdagar og onsdagar i skuleåret og i samarbeid med Evje Radio fyrste fredag i annankvar månad + nokre ekstrasendingar. Siste sending i kvar månad er som regel overføring av kommunestyremøte

Dermed får vi denne lista med til saman om lag 70 gonger på lufta:

36 onsdagssendingar:
9., 16., 23. og 31. januar
6., 13. og 20. og 27. februar
5., 12. og 26. mars
2., 9., 16. og 23. og 30. april
7., 14., 21. og 28. mai
25. juni
Det var sett opp andre sendingar i juni, men dei gjekk ut.

27. august
3., 10., 17. og 24. september
8. 15., 22. og 29. oktober
5., 12., 19. og 26. november
10. og 17. desember.

7 «Heile dalen»-sendingar
4. januar
7. mars
Skjærtorsdag 20. mars
1. påskedag 23. mars
2. mai
3. oktober
5. desember

1 spesiell sending
22. desember: Jolesending

Tysdagssendingar
Om lag 30 tysdagssendingar

Medarbeidarar:
Programleiarar:
Bjørgulv T. Berg, Helge Dahle, Ørnulf Hasla, Harald Haugland, Britta Lise Homme, Øyvind Jacob
Open sending: Jorunn Lund Harstad, Rolf Erik Homme,
Teknikarar:
Inga Flateland, Torleiv Soltun Haugen, Jørund Georg Jore, Gudrun Rysstad, Torhild Sandnes, Knut Olav Tveiten
Telefonvakter:
Torbjørg Hoftuft, Berit Homme, Bjørg Ragnhild Trydal Jansen, Gudrun Nomeland, Anna Rysstad, Ingebjørg Ellinor Rysstad, Ingun Uppstad
Andre medarbeidarar:
Niklos K. Besteland, Torleiv B. Harstad, Håvard Viki
I tillegg kjem folk som har vore med under spesielle sendingar og som eg ikkje har nemnd.

Valle Radios blogg
Harald Haugland skriv bloggen og har hatt 275 innlegg i 2008. Den har hatt 37.235 besøk og 209.552 sidevisningar .i 2008.

Å minnast frå 2008
*Helge Dahle hadde god suksess med påskesendingane i fjor, så økonomien er god.
*Kurset på Gimlekollen 31. mai og dagen i Kristiansand var ei vitamininnsprøyting.
*Arbeidet med ny internettside har teke svært lang tid.
*Nye reklamar var klare til hausten 2008. Takk til Britta Lise for å gjere denne jobben.
*Nytt opptaksutstyr for programleiarane vart kjøpt inn i 2008 og teke i bruk i vår.
*Bykle Radio i samarbeid med Valle Radio fekk forlenga konsesjon til 2015.

Takk
Eg vil takke alle for innsatsen i året som gjekk og be dykk engasjere dykk vidare arbeid til beste for bygda gjennom Valle Radio.

Valle 30. mars 2009

Harald Haugland

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.