Valle Sparebank i 2008

Share

Onsdag hadde eg med meg banksjef Vidar Homme i den aktuelle timen. Han fortalde om Valle Sparebank i 2008. Rekneskapen er no lagd fram, og året vart ikkje så godt som 2007, som var eit ekstremt godt år, men på nivå med 2006, som ikkje var så dårleg. Du kan finne meir om banken på heimesidene, sjå https://www1.portalbank.no/2890/Sider/forside.aspx

Banken får gode tilbakemeldingar frå kundene, dei har ei spørjeundersøking der 200 vert spurde om korleis dei er nøgde med banken. Veksten siste året har kome etter at dei oppretta filial i Kristiansand, for dei stanga hovudet i taket i Valle. Banken har no seks minibankar, den eine som var i Oslo er flytta til Bykle, men framleis er det to i Oslo. Så er det ein i Valle, ein på Rysstad (drive-in-banken) og ein i Kristiansand. Men minibankdrift er ikkje så lønsam no som før, for avrekninga mellom bankane er blitt billegare.

Valle Sparebank sponsar Valle Radio, Valle IL, Valle VGS og Åraksøyne med faste beløp i sponsoravtalar. Kvart år gjev banken også gåver til lag og foreningar i kommunen. Du finn lista her (men du må trykke på ei lenke for å få opp ei .pdf-fil): https://www1.portalbank.no/2890/omoss/nyheter/Sider/G%C3%A5vetildeling10.aspx

Samtalen med Vidar om å drive bank i Valle var som vanleg interessant. Banken har ein forvaltningskapital på 1,2 milliardar kroner og svært mykje av pengane som dei læner ut, er innskot frå kundene, nett slik ein sparebank skal drivast.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.