Britta Lise sitt brev til Facebook-gruppa

Share

Hei til alle medlemer i facebook gruppa vår!

Så er tida inne for storsendingar på Valle Radio.
Sendingane blir som vanleg skjærtorsdag og 1 påskedag.
Båe sendingane starter kl 19.00
Loddsalg og rebusløysingar startar kl 21.00

Til dei av dykk som ikkje kjenner til ”opplegget” vårt :
LODDSALG :
Du kan ringe eller maile for å kjøpe lodd der hovedgevinsten er Setesdalsbunad, mann. Denne blir sauma etter ynskjelege mål frå vinnaren. Ein verdi på mellom 20 – 30.000,-
Vi har i tillegg 50 – 70 andre sponsorar som kvar bidreg med gevinstar og gåvekort til både loddsalget og rebusløysingar. Ein verdi på mellom 50-100.000,-

Trekkinga av vinnarane i det store loddsalget vil bli gjort av lensmann Knut H. Nomeland under direktesendinga 1 påskedag. I etterkant vil det bli sendt ut innbet. giro med den pålydande summen du har kjøpt lodd for. I Valle Radio bygger vi på tillit så det er difor viktig at du som kjøper lodd via mail, skriver ditt fulle og rette namn, adr og tlf.nr.

REBUS :
Vi legg ut rebusar under sending. Det vil så bli trekt ut ein vinnar blant alle som har ringt inn rett svar. Denne vil bli satt over til studio og vertane der vil slå av ein prat med deg, direkte på lufta, samt få det rette svaret på rebusen. Til gjengjeld vil du få ein gevinst.

Kan også nevne at dei to siste åra har vi fått inn rundt 170.000,- på loddsalget vårt. Vi håper sjølvsagt på det same i år, men det er opp til DEG! Som kjent er Valle Radio driven kun på dugnadsarbeid. Så summen vi får inn vil utelukkande brukast til gode for lyarane.
Dette i form av driftskostnader , gevinstar og liknande.

Til deg som alt har lyst til å kjøpe lodd,
Kan dette gjerast på mailadr : helge@homme.as
Men denne adr. gjeld kun fram til skjærtorsdag !!!

Lodd : kr 10,- pr.stk

Under sendingane gjeld desse tlf.nr :

SMS lodd :98030310 SMS helsing :98443644

Svar på rebusar :37937577,Helsingar :37937578,Lodd salg :94504434
I tilknytning til alle tlf.nr har vi i alt 5 tlf, så er det oppteke i ein vil du bli viderekobla til neste.

Mailadr. til loddsalg og helsingar : post@valleradio.com

Ny heimeside er under arbeid, men fram til den er ferdig så finn du linken til nettradioen vår her : www.valleradio.com
Skulle noko av dette vere uklårt så kan du kontakte:
helge@homme.as brho@online.no oh@hasla.no

GOD PÅSKE TIL ALLE !!!!!!

For Valle Radio :
Britta Lise Homme