Påskelotteriet første dag

Share

Første dagen av påskelotteriet vårt vart det kjøpt lodd for 131.600 kroner, det er vel 25.000 kroner meir enn i fjor. Takk til alle som kjøpte lodd. Det er desse pengane som vert brukte til å drive Valle Radio heile året.

I tillegg til den tradisjonelle skinnfua, mannsbunad sauma etter mål, er det ei rekke andre fine gevinstar. Den som vart trekt ut til å svare på rebus, fekk premie, som regel eit gåvekort frå ein av sponsorane våre. I tillegg var det i sendinga i går timetrekking av vinnarar som hadde kjøpt lodd. På Facebook auka talet på medlemmer i gruppa til 309 når eg skriv dette, i går var talet under 300. Eg lurer jo på om vi kjem til 500 i løpet av sendinga 1. påskedag. Målet vårt bør vere at det er like mange på Valle Radio-gruppa på Facebook som det er innbyggjarar i Valle kommune. Men det får kome etter kvart. Fyrste målet er no å kome til 500.

Her er viktig informasjon framom sendinga 1. påskedag:
lodd :94504434 eller sms : 98030310,
helsing 37937578 eller sms helsing : 98443644
mail : post@valleradio.com
og her er lenka til Valle Radio på Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=24202689958