Påskelotteriets andre dag

Share

I kveld var det siste sendinga av årets påskelotteri. Sendinga starta med ein runde som Ørnulf Hasla og Øyvind Jacob hadde til hjelpekorpsa og politiet. Sigurd Haugsgjerd i Setesdølen hadde og ein nyhetsbulletin, men det hadde vore ei stille påske på alle stader. I dag var det ein leiteaksjon etter ein gut som var komen bort frå familien, men heldigvis enda det lukkeleg.

Sigurd skulle fylle 10 minutt, men når det ikkje har skjedd noko, måtte han ty til gamle nyheter frå Setesdølen. Men han meinte at politiet hadde lurt alle trafikantane på riksveg 9 på veg til fjellet, for dei hadde sagt dei skulle vere på vegane, men ingen hadde sett noko til dei.

Klokka 20 starta loddsalet, og etter den gode kvelden på skjærtorsdag, var forventningane høge hos Helge Dahle, Tore Katerås og Britta Lise Homme, som var programleiarar i kveld. Konseptet for programmet er ganske enkelt; Rebusar, helsingar og opplesing av namna til dei som kjøper lodd. Då sendinga slutta, var resultatet kome opp i 212.000.

Alle som kom inn i studio og hadde svar på rebusar, fekk premiar frå sponsorar. Om dei song eller hadde ei soge, så fekk dei ekstra premie.

Med Facebook som kommuniskasjonsmiddel i tillegg til epost, sms og telefon tok vi eit steg vidare, og det kom ein del helsingar på den kanalen i løpet av sendinga. Eg sit i Mandal og les og ser at vi har fått kommentarar frå Taiwan, USA, Frankrike, Vennesla, og ein del andre stader. Pre

Premiar gjekk til Solveig Huset, Liv Øgland, Malene Nygård Homme, Rolf Rike, Straume Handlaft, Eldbjørg Fennefoss, Eli Anita Foss, Statoil Rysstad, Geir Dyrstad, Sigrid Rysstad, Gudrun Steig, Solveig Skovskov, Geir Dyrstad, Gudrund Toril Rysstad, Grete Tveit, Vegard Rysstad, Arne Åkre, Torstein Hermansen,

Skinnfua gjekk til Kjell Olav Uppstad, Uppstad Transport og Anlegg.

Sendinga vart avslutta med ein stor takk til alle som hadde vore med på å lage sendinga.

Gratulerer med eit strålande resultat og vel blåst til alle som stod på for å gjennomføre sendinga!