Onsdagskveldens program

Share

Valle Radio 15. april 2009

18:00 Kjenning og Intro
18:05 Telefon til Karl Sundby. Om Dan Andersson, Mannen fra skogene.
Etterpå: Jag ventar vid min stockeld
18:12 Fra påskesendinga. Ørnulf Hasla fortel og takkar
18:20 Telefon til Per Emanuelsen – om sjømannskyrkjekveld i Fjellgardane kyrkje. Etterpå: Salme
18:30 Telefon til Rune Skibsrud om Setesdalskonferansen. Sjå http://www.setesdal.no/getfile.aspx/document/epcx_id/558/epdd_id/1062
Etterpå: Hallvard T. Bjørgums nye plate
18:45 Telefon til Atle Kåsa: Om Hallbjønnsekken Bakkedrag. Sjå http://hallbjonn.no/ eller http://motorsport.skafsa.com/
Etterpå: Scotervisa

19:00 Kommunen informerer: Valle skule
19:30 Tankar frå Bibelen. Torleif B. Harstad
20:00 Haralds time: Ronny fortel frå påskesendingane om Facebook.
20:30 Haralds time: Torunn Charlotte fortel om kulturmiddeltildeling
21:00 Jorunn Lund Harstad har open sending. Telefon 379 37577

Sjølv om dei fleste som vert intervjua i kveld, ikkje kjem i studio, men må nåast pr. telefon, vonar eg at det vert ein triveleg kveld med nyttig informasjon og noko å tenkje på for deg som høyrer på Valle Radio.

Eg prata med mange i løpet av dagen, og alle var svært viljuge til å kome i radioen. Innimellom møtte eg folk som synest at Valle Radio må ein få med seg når høvet er der. Difor er eg glad for at vi fekk i stand ei sending i kveld og, sjølv om det kom fort etter storsendingane i påsken.

Om du vil lese meir om Dan Andersson, kan du slå opp på wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Dan_Andersson Om du går vidare til den svenske teksten, får du meir informasjon, og der er det lenker til fleire av dikta han.