Våren og wikipedia

Share

Det vårast, og det er ei god kjensle når kveldane vert lysare og lufta mildare. Eg såg at postbilane fekk sommarhjul i dag, tida for det er jo nå, helga etter påske. Spesielt viktig er det for dei som har piggdekk, vi som køyrer piggfritt er ikkje så utsette.

Kona mi var i kvinneforening i Mandal sist veke, og då var det ei av dei som var på møtet, som hadde vore ute med plenklypparen. Det sprett i trea og, folk med pollenallergi merkar det sikkert alt no.

Men alt i alt er våren ei viktig tid for å gje nytt mot til dagen og livet.

Truleg var det våren som fekk nokre wikipediaskribentar til å gå over stokk og stein i dag. Klassen hadde truleg ein time der dei fekk bruke internett, og så kom det meldingar som var langt over streken i høve til det sømmelege. Vi som skriv på wikipedia har eit system for å oppdage slikt og fjerne det, og mykje av tida går med til å rydde når rampen har vore ute.

I dette tilfellet fann eg ut at adressa det kom frå, var ein skule, så eg skreiv til kommunen og synte kva som kom frå maskina der. Då vart det vårreingjering i skulestova. Nokre timar seinare kom det svar frå kommunen om at eleven vart utestengt frå skulenettet ein månad. Han orsaka seg med at han ikkje visste at andre kom til å sjå det han skreiv. Men internett er ope, alle kan sjå det ein skriv og meir til. Så sjølv om våren er komen, bør ein ikkje miste fatninga.

I hovedtrekk var dette kåseriet mitt i kveld i Valle Radio.