Betre kontakt

Share

Kva kan me gjere for å utvikle kontakt mellom næringslivet i Setesdal, slik at folk og verksemder vert meir synlege? Dette var eit av spørsmåla som var tekne opp på Setesdalskonferansen på Hovden Høyfjellshotell sist veke. Noko som alle var samde om, var at møteplassar som denne konferansen var viktige, og det var difor applaus då det kom signal om at Setesdal Regionråd truleg ville sponse tilsvarande konferansar seinare år, sjølv om det no var slutt på dei sentrale tilskota som hadde vore føresetnad då tiltaket vart starta.

Eit anna tiltak som var nemnd mellom mange, var å bruke lokalradioen meir. Det verka ikkje som om han stod på postlista til alle dei som sender ut pressemeldingar i ulike situasjonar.

Og så dukka ideen om sosiale medier opp. Facebook og wiki er ofte stikkord for slike. Det er medier som fremmar samarbeid om eit tiltak gjennom å gje deltakarar høve til å bidra på ulike måtar. Eg fekk i oppgåve å gjere noko med dette, og det vil eg prøve på. Bloggen er ein god plass å starte, så difor nemner eg det her.

Kan hende burde kommunane sin policy på området endrast. I Kristiansand er det ingen diskusjon, der kan ein vere på facebook om ein er på jobb i kommunen, det synte saka med ordføraren sin feilsending av ein humorvideo tydeleg. Kanskje skulle ein opne for at folk kunne kommunisere raskt og effektivt også i Setesdal…