Setesdalswiki

Share

No er Setesdalswiki lansert, sjå http://www.eskeland.net/setesdalswiki/Hovedside Det er ikkje så mykje stoff der ennå, men eg skreiv artikkelen om Setesdalskonferansen 2009http://www.eskeland.net/setesdalswiki/Setesdalskonferansen_2009 – det var på denne idéen kom opp. Og så nytta eg deltakarlista og la inn lenka artiklar, og plutseleg var det nærare 100 røde artiklar. Sjølv begynte eg å skrive litt på ein av dei før eg måtte i radioen i kveld, og då eg kom i radioen, hadde eit par artiklar blitt blå. Vonleg vert det fleire etter kvart.

Når ein skal starte frå scratch, ser ein kor mykje arbeid det er å få til rammeverket rundt artiklane. Dei skal ha kategori, og her vert det mange røde lenker, for vi har dei ikkje ennå. Det er godt å ha erfaring frå wikipedia, ein må ha tolmod og innsjå at Rom vart ikkje bygd på ein dag. Slik er det med Setesdalswiki og. Det skal verte spanande å sjå korleis det ser ut om eit år.

Etter kvart som ein skriv, ser ein nye lenkjer ein kan lage. Det er flott om du som les dette, blir med og byggjer Setesdalswiki. Det skal verte ein møteplass der vi får vite meir om næringsliv og folk i Setesdal.

Eg valde å få innstillingane slik at ein må registrere seg for å kunne skrive. Det er viktig at folk som skriv, syner kven dei er om ein skal kunne etablere kontakt. Ettersom det er eit mål med Setesdalswiki, kjennest det naturleg å ha det slik. Før det var bestemt, kom det nokre artiklar frå ip-adressar. Det kan vi leve med, men det vert betre med innlogga brukarar.

I kveld snakka eg om dette i Valle Radio, det var temaet i kåseriet mitt. Difor skriv eg om det her. Eg har starta på artikkelen om Valle Radio. Det er fint om nokon av dykk supplerer den artikkelen. Etter kvart vil det kome namn på programleiarar, teknikarar og andre medarbeidarar. Då vil det vere fint om folk fyller ut røde lenker med artiklar etter kvart.

Wikipedia på nynorsk nærmar seg 50.000 artiklar, på bokmål er det over 215.000 artiklar. Eg lurer på kva tid Setesdalswiki får 1000 artiklar.