Store presseoppslag

Share

Frå å vere ei sak med sterk negativ vinkling vart saka om trugsmåla mot sokneprest Arne Skare ei sak som syner positive sider ved Valle. Det er grunn til å takke Tron A. Støle for initiativet han gjorde som førte til at det og i dag var mykje stoff i Fædrelandsvennen og Setesdølen. Truleg er verdien av redaksjonell omtale i ulike medier verd ein halv million kroner om ein skulle betalt det som annonser, og då ville det ikkje hatt den krafta i seg som det no har som redaksjonell omtale med positiv vinkling.

Valle kommune er ein bra stad å bu og leve. Sjølvsagt er det tilhøve som kan verte betre, men i det store og heile har eg opplevd åra eg har budd i Valle som positive og verdifulle.

Å få til ei så sterk markering på bare eit døger, utan plakatar og trykte medier til å hjelpe seg, det er ei bragd. Det syner og at her fann ein ein tone som var felles og fann atterklang hos mange.

Her er lenke til oppslag i Fædrelandsvennen: http://www.fvn.no/lokalt/setesdal/article665155.ece

På Ole Birger Liens vegne er eg glad for at saka ikkje kom i andre media før Setesdølen skreiv om det tirsdag. Då hadde ho vore under arbeid sidan fredag, og det var godt for han at ikkje andre fekk publisere den før Setesdølen kom ut med avisa. Men etter dette har det vore i svært mange aviser, og han var den einaste som hadde teke bilete av kniven som stod i nakkestøtta, så det vart mange telefonar frå andre media som ville kjøpe biletet.

Mest av alt vonar eg at politiet finn ut av saka og at ho vert løyst på ein god måte slik at Arne og familien kan finne tilbake tryggleik og trivsel i bygda vår.