Sterk markering

Share

Det vart ei sterk markering av at bygda tek avstand frå sjikane og trugsmål i Valle i dag. Klokka 16:30 var radioen på lufta med Ørnulf Hasla som reporter ute. Då var det kome eit par hundre til parkeringsplassen ved kyrkja i Valle.

I løpet av timen til klokka 17:30 snakka så Ørnulf med Ingrid Brottveit, Frode Buen, Toralf Andersen og Olaf Henrik Homme før toget vart starta av Tron A. Støle. På veg opp Skaret snakka han så med Arne Skare, Per Emanuelsen, Tor Brokke, Ingunn og Odd Eriksen frå Bykle.

Då toget kom opp til sentrum, overtok eg litt frå studio og spelte musikk av Bjørn Eidsvåg. Så ønska Tron A. Støle velkommen og gav ordet til prost Ole Gunnar Sæbø. Deretter overrekte Øyvind Jacob blomar frå Valle Bygdeheim. Så var det helsingar frå sokneråda: Bjørgulv T. Berg frå Valle og Brita Mosdøl frå Bykle.

Då Tron tok initiativet til dette arrangementet, satsa han på at gruppeleiarane frå dei politiske partia skulle vere med. Først kom Pål Dale frå KrF, som siterte frå Visst skal våren komme av Eyvind Skeie. Deretter var det Olaf Henrik Homme frå Ap, som var i staden for Liv Tanche Larsen, som var sjuk. Frå Sp kom Steinar Kyrvestad før ordførar Bjørgulv S. Lund talte. Til slutt takka Arne Skare for støtte. Han var rørt og var ganske kort i det han sa.

Så vart det heile avslutta. Politikarane gjekk til kommunestyremøte, folk flest gjekk heim kvar til sitt.

I Valle Radio avslutta vi med å spele nokre songar av Bjørn Eidsvåg før vi kopla over til kommunestyresalen.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.