Vottar frå Setesdal – og USA

Share

Annemor Sundbø har ein interessant fillehaug som har gjeve mykje kulturminne gjennom hennar bøker og foredrag. Til og med i USA har ho funne ivrige lyttarar, og fleire av bøkene hennar er omsett til engelsk. No er det kome ut ei bok på engelsk om strikking av vottar, og mønstera er tradisjonelle. Ho held på å omsette den til norsk no.

Fyrst kom vottar frå Noreg til USA, no kjem dei tilbake. Å omsetje slikt stoff er ikkje så lett, for mål og anna er jo ulikt, men smått om senn fin ein jo ut av det, seier ho.

Eg gjorde eit søk innan nettstaden som denne bloggen kjem ut på: blogs.no etter votter. Gjennom mi skriving ser eg at handarbeid er populært på denne nettstaden, for når eg lagrar, kjem det ofte opp lenker til bloggar med handarbeid. Her er resultatet frå søket etter vottar: http://www.blogs.no/posts/tags/votter/ Du kan sjå på dei medan du ventar på boka til Annemor og etter kvart får inspirasjon til å strikke til ein ny vintesesong.