Fuglekveld

Share

Etter ein aktuell time med besøk av russepresidenten i Valle, Ola Erlandsen Trygset frå Molde, som etter kvart fekk med seg to jenter frå klassen, Ann Helen Nordgård og Nina B. Saga, som dermed og fekk seg ein russeknute for mediabesøk, hadde Ronny Stavsholt i kveld ein triveleg halvtime med kulturrådgjevar Torunn Charlotte Lund.

Så kom Torleif B. Harstad i studio med Tankar frå Bibelen. I kveld spelte han musikk av Solveig Friis Larsen.

Klokka 20:00 var det tid for Ronnys time. Då kom Pål Dale, som er leiar av 17.-maikomiteen i Valle og Liv Tanche-Larsen med same vervet i Hylestad i studio. Dei kom rett frå formannskapsmøte og vart med på ein innhaldsrik samtale om 17. mai-feiring før og no. Det var mest om årets feiring, men dei kom med minne frå lang tid attende og.

Så vart det fuglekveld i Valle Radio. Vi slit litt med at vi ikkje har det vi har vent oss til med, å kunne spele musikk frå datamaskin. Vi må ha alt på CD, og Øyvind Jacob, som var ansvarleg, lurte på korleis han skulle få det til med fuglerebusar, lydane han ville spele låg på data. Men eg fann fram fugleplatene vi har i radioen, og 11 rebusar gjekk ut med lydillustrasjonar. Det verka å vere eit populært emne, for telefonane kima heile kvelden. 120 telefonar på halvannan time. Sist onsdag, då eg hadde open sending, var det bare 52. Øyvind og Bjørgulv T. Berg fekk ut forteljingar om fuglar, mellom anna om hubroen som Olav J. Haugeland hadde funne skadd, og som han sette i bur medan den kom seg att. Det vart travle dagar for å fange mat til ein svolten sjukling. Men det var mange år sidan.

Desse kom gjennom: Anne Lise Harstad, Jan “Kran” Haugeland, Ørnulf Hasla, Lisbeth D. Homme, Gyro Trydal, Tor Haugum, Anne Linn Jomås, Ingebjørg Vegestog Homme, Torbjørg Harstad og Tor Hallvard Omlid. Då vi trekte mellom alle som ringte inn, dukka Margit Hovet sitt namn opp frå bollen med 120 lappar, og då vi ikkje har krus, fekk ho ei klokke denne kvelden.