Gjerdrum

Share

Som eg skreiv i går bur Sigmund og Margaret i Gjerdrum. Det er ein kommune som ligg mellom Oslo og Gardermoen, Norges hurtigst voksende kommune, seier wikipedia.

I dag såg eg litt på kva wikipedia har om kommunen, og det var alt for lite. Hovudartikkellen er kort, i kategorien er det 14 artiklar, seks av dei handlar om vegar, så då er det ikkje att mykje til å fortelje om denne kommunen. Valle har mykje meir informasjon om kommunen med 1300 innbyggjarar enn Gjerdrum med 5.500 innbyggjarar.

Men slik vert det med eit brukarstyrt leksikon. Om det ikkje er nokon frå bygda som tek ansvar og skriv, vil det bare bli dei viktigaste basisopplysningane som vert lagde inn. No for tida går det ein konkurranse om å skrive gode kommuneartiklar på wikipedia. Det er jo ein viktig jobb å ha gode artiklar om kommunane. Det er mange som treng å få meir kjøt på skjelettet.

Ei samanlikning mellom wikipedia og Store Norske fall ut til wikipedias fordel. VG hadde samanlikna fem stoffområde, og wikipedia matcha historie og slo klart store norske på dei artiklane som hadde vorte samanlikna innanfor andre sjangrar. Eg gleder meg over det og veit at det vil ikkje gå så lenge, så er det andre som vurderer wikipedia og kjem til andre resultat. Men ei lita stund kan ein glede seg over at andre verdset det arbeidet vi gjer på wikipedia.