Meir om Gjerdrum

Share

I går skreiv eg om Gjerdrum, mellom anna fordi eg var på besøk i denne kommunen mellom Oslo og Gardermoen nokre dagar. Eg har fått høve til å ta senilveka medan elevane mine har eksamen, så dermed kunne eg ta turen inn til Tigerstaden og helse på barn og barnebarn.

I dag tok eg turen innom Gjerdrum herredshus og spurde etter informasjon om kommunen. Ei vennleg dame i resepsjonen synte meg til rette og orsaka kommunen at dei diverre ikkje hadde noko trykt stoff, det hadde dei hatt før, men no låg alt på Internett. Men ei informasjonshylle med ulike brosjyrer var til rådvelde, og eg let meg ikkje be to gonger, men plukka med meg litt av kvart.

Eg sa ikkje at det var til artikkelen deira på wikipedia eg hadde planar om å bruke stoffet. Hjelpa var like god sjølv om ho ikkje visste kva eg skulle bruke stoffet til, og då eg hadde kikka litt rundt i hyllene, takka eg fint for meg.

Ettersom eg hadde litt tid for meg sjølv, tok eg turen til Gjerdrum kyrkje og fekk eit bilete av den. Utanfor kyrkja hadde dei ei oppslagstavle. Der stod det programme for kyrkjene til og med mai, og så var vedtekter for kyrkjegardane slått opp på tavla. Som turist hadde eg nok likt betre eit ark med informasjon om kyrkja både der og på tavla ved Heni kyrkje. Men kanskje er det ikkje så mange turistar i Gjerdrum.

I si tid hadde vi slik informasjon på oppslagstavlene ved Hylestad og Valle kyrkjer. No er det lenge sidan eg har sett på dei tavlene, men eg hugsar at eg las det som stod der med interesse då eg var ny i Valle.

Eg ser ikkje bort frå at nokon eg kjener i Gjerdrum les bloggen min når overskrifta er som den er. I så fall kan dei gratis og fritt gje ideen vidare til kyrkjeverje Nils Sikveland, som sikkert er det som har ansvaret for slike ting i kyrkjelyden. Og om fotoapparatet fungerte og eg teknikken står meg bi, vil det kome noko informasjon på wikipedia etter kvart. Dermed vert ein vellukka tur endå meir vellukka.

Og snart så sette me kursen sørover att. Borte bra, men heime best.