Kommunestyremøte i Evje

Share

Ein les jo litt av kvart i Setesdølen, men i Evje og Hornnes kommune må politikarane vere meir effektive enn setesdølar flest. I annonsen for kommunestyremøtet fredag 12. juni kl. 10 står det at først skal det vere orientering frå Agder Energi om utbyggingsplanen for Fennefossen. Det er sikkert ikkje noko å seie på at ein har sett av halvannan time til det, for det er ei viktig sak for Evje. Eg vonar at dei ikkje legg fossen i røyr, den er ein viktig del av miljøet på Evje.

Så er det matøkt. Det er jo vanleg å ha klokka 11:30, truleg gjeld det heile dalen. Men den økta skal politikarane og nytte til gruppemøte, og då spør eg meg sjølv om det ikkje var betre at dei åt på tvers av partigrensene, slik dei gjer i Valle. I Valle må sakene gjerast ferdige, så ventar Jorunn Lund Harstad sine vaflar med moltesyltetøy når møtet er slutt. Eg veit ikkje om det er grunnen til at møta i Valle som regel er korte, det kan jo tenkjast.

No kunne jo ikkje politikarane på Evje vente heilt til sakene var ferdige før dei fekk seg mat, så det må ein jo gje dei lov til, men eg tenkjer vel helst at matøkta var lovleg kort bare for å få seg ny energi. Ein halv time, alle som har vore på kurs og konferansar veit at det er for lite. Men klokka 12 startar det ordinære møte med handsaming av saklista. Meir om den kan ein få vite ved å gå til http://www.e-h.kommune.no

Men matøkt og gruppemøte på ein halv time, det er effektivitet sett i system…