Ei rik kjelde

Share

Jol i Setesdal er ei rik kjelde til mangfaldig informasjon om Setesdal. Heftet fungerer som ei årbok, utan å vere knytt til eit spesielt år i stoffutvalet. I samband med at eg legg inn innhaldslister på setesdalswiki, har eg fått høve til å sjå det litt meir i samanheng. Når ein får eit hefte til jol, så les ein det ein finn av interesse, og så går det eit år før ein atter dukkar ned i joleheftet. Men på den måten får ein ikkje noko lengdesnitt, det får ein når ein ser mange nummer etter kvarandre.

Ei rekke biografiar om folk i dalen eller med tilknytning til dalen er ei side av bladet. Men artiklar om språk og gamle soger og segner finn ein og rikeleg av, nokre og om setesdølar som flytte til USA. Olav Bjørgum sine teikningar har sett sitt tydelege preg på bladet i ein heil mannsalder, med framsidene så vel som med slåande sitat frå Gamalt or Setesdal. I 2001 hadde han funne dette sitatet: -Dette he han godt av når han bli gåmåle, sa Frøyrakjen, han jula opp son sin. Med ei karakteristisk teikning av ein gut som ligg med rumpa bar over kneet på faren og riset som sveipar over det heile, det er kosteleg og minner oss om at det ikkje ligg så langt tilbake som ein helst likar å tru.

I bladet er det få noveller eller dikta forteljingar. Derimot er det etter måten mange dikt, ikkje bare joledikt. Etter at Bygland mållag innstifta målpris, har Sigurd Haugsgjerd gjerne skrive om dei som har fått denne. Og så har det i ein del år i nyare tid vore skuleklassar som har laga barnesider.

For ei tid tilbake kom det brev frå skriftsyret om at dei ville setje frist for bidrag noko tidlegare i år, og at dei ville prøve å få til eit temanummer i samband med Kulturminneåret 2009. Så det er vel bare å gå i gang å skrive for den som vil vere med i årets utgåve av det tradisjonsrike joleheftet.

Her finn du lenke til noko av innhaldet i årgangane som har kome. Eg er ikkje ajour med det på Setesdalswiki enno, men du kan jo gjere deg opp ei meining.
http://www.eskeland.net/setesdalswiki/Jol_i_Setesdal