Valle Radio si historie

Share

Eg skreiv i går om ei lenke som syner litt av Valle Radio si historie. Når vi no har lagt bak oss 12 sesongar, er det kanskje på tide å skrive historia på skikkeleg vis, ikkje bare som eit blogginnlegg, sjølv om det jo var ganske langt.

Elevane på Valle skule arbeider vidare med kulturkvelden til torsdag, og i dag fekk eg nye spørsmål, mellom anna om korleis vi kom på å ha den stakkedama som logo. Men då måtte eg melde pass og sende dei vidare til Ørnulf Hasla, som no er styreleiar og som truleg var med i radioen før eg vart med, sjølv om eg var innom ganske tidleg i nokre program.

I løpet av desse åra er det ganske mange som har vore med i kortare eller lengre periodar, særleg som teknikarar. Ein måtte vel gå gjennom gjestebøkene for å setje opp ei skikkeleg liste over alle som har vore med i kortare eller lengre periodar.

I dag fortalde Jorunn Lund Harstad at ho hadde vore i Kristiansand i helga og då hadde ho høyrt at det var ope hus på Sørlandssendinga laurdag. Ho troppa opp og fekk prøve seg på å lese nyheiter og dei tok opp helsing frå henne som dei skulle sende ein gong i sommar.

-Tenk om vi hadde tenkt på det, sa ho, då kunne det vore ein interessant tur for alle i radioen, slik vi hadde til Gimlekollen i fjor. Det ser ikkje ut til at det vert noko av tur i år, sjølv om folk ymta frampå at det hadde vore kjekt å ha ein slik tur i år og. Men kanskje ein skulle prøve å finne ut om NRK vil ha ope hus til neste vår og så plangleggje ein tur nedover då. Det kunne sikkert vore inspirerande for dei fleste av oss å sjå korleis dei lagar radio hos NRK Sørlandet.

Men til torsdag kan vi gå i Storstoga og sjå Valle Radio som kulturminne. Det er nærare i tid og aktuelt i samband med Kulturminneåret 2009. At Setesdølen ikkje vinkla saka slik kulturrådgjevar i Valle kommune, Torunn Charlotte Lund, ynskte, får ein vel leve med.