Utan prest

Share

Arne Skare har teke familien med og reist ut or bygda, fortel dei i nyhetene, til og med på landsbasis, ikkje bare Sørlandssendinga. Både ordførar og arbeidsgjevaren på bispedømmekontoret uttalte seg, og det er jo bare særdeles trist at noko slik kan skje.

Han vil visst ikkje kome tilbake før politiet har funne ut av problemet, men det ser jo ut til å vere vanskeleg, for det er få kommentarar å få frå den sida.

Eg har dei siste dagane site med gamle Jol i Setesdal og bladd og sett kva som står skrive der. I Jol i Setesdal 1969 står det eit par artiklar der folk som har vore prestar i Setesdal, skriv ned minne frå Valle eller Bygland. Sjå http://www.eskeland.net/setesdalswiki/Jol_i_Setesdal_1969 for titlar.

Dei fortel om trivelege år i ein særprega dal, møte med folk og natur gjorde inntrykk. Det er tankane ein har hatt også i seinare år, dei som har vore prestar, har kome attende og i samtale peika på interessante og særmerkte ting då dei budde og arbeidde her.

Det kan nok vanskeleg vere slik for Arne og familien. Dei har fått ei vanskeleg tid i Valle. Det kan ikkje vere lett å gjere presteteneste når ein må gå rundt med valdsalarm. Det strider mot forståing av prestegjerninga, presten skal kunne gå i kyrkjelyden og preike og trøste der det trengst. At ein ikkje skal kunne ha det slik, det er dårleg reklame for bygda.

Rådmannen lanserte slagordet for Valle: Gjestfri for nye tankar. Eg tenkjer nok at han aldri kunne kome på tanken at ein i bygda vår ikkje var gjestfri for nye folk. Men kanskje må slagordet fornyast: Gjestfri for nye tankar og nye folk.