Michael Jackson, wikipedia og aviser

Share

I dag kom meldinga om at pop-idolet Michael Jackson er død, 50 år gammal. Det førte til ein liten redigeringskrig på norsk wikipedia i natt, nokre meinte vi burde få det på plass i artikkelen så fort som mogleg, andre meinte at ein kunne nok vente til det var bekrefta frå fleire kjelder. Leksikon skal ikkje konkurrere med avisene.

Det siste er etter kvart blitt meir viktig, for vi ser at avisene ofte bruker wikipedia som kjelde for mange ulike innfallsvinklar. Anten kan dei syne til at ein kan lese meir på wikipedia, eller dei sjølve skriv noko frå vår artikkel. Og bileta våre blir meir og meir populære og blir brukt av store og små aviser. Det var i ein periode sett opp eit søk på nyheter etter stoff frå wikipedia i aviser, og på det meste kom det vel nærare eit halvt hundre treff kvar dag.

Sjølv om eg er på ferie, så fylgjer eg med på wikipedia. Men eg skriv ikkje noko særleg no, slik sett har eg ferie. Men då eg vakna i dag og såg at det i løpet av natta hadde vore stor aktivitet på den aktuelle sida og stor aktivitet på diskusjonar, måtte eg innom og sjå kva som hadde skjedd. Dermed fekk bloggen min mat i dag og.

Men det er vel etter kvart tid å gå til frukost og få mat sjølv også, Deretter får ein kome seg i bilen. Så får ein sjå kva tid neste foring av bloggen kjem.