Byglands soge

Share

I dag har eg arbeidd med Byglands soge frå 1939. Ei 70 år gamal bok med mykje interessant stoff. For meg var det interessant å bla gjennom boka med tanke på å få på plass ei liste over ordførarar i kommunen frå 1837 og framover, og boka dekka altså dei fyrste 100 åra av den tida ein har hatt slik lokalstyring i Noreg. Grunnen til det er at ein på wikipedia prøver å få til lister over ordførarar i dei ulike kommunane, og eg har sett litt på Byglandslista. Sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_ordf%C3%B8rere_i_Bygland

Lista er ikkje ferdig ennå, men det kjem seg. Det fine med ein wiki er at ein kan begynne på ein artikkel, og så kan ein arbeide vidare på han etter kvart som ein finn stoff. Målet er å få artikkelen er komplett. Dette er til god nytte for Setesdalswiki og, der samlar eg opp stoff som er relatert til Setesdal, og då står jo Bygland sentralt.

Ein av dei som merkjer seg ut i lista over ordførarar i Bygland er Lars K. Liestøl. Han hadde artikkel på wikipedia, og når ein ser på kategoriane hans, er det vanskeleg å skjøne at han kunne rekkje alt han var med på. Sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Lars_Knutson_Liest%C3%B8l

Artikkelen er skriven av Aasulv Eivindson Lande, som sjølv var ordførar frå 1911 til 1914 og sidan stortingsmann, sjå http://www.nsd.uib.no/polsys/index.cfm?urlname=&lan=&MenuItem=N1_1&ChildItem=&State=collapse&UttakNr=33&person=11748

Det var interessant å få eit slikt tverrsnitt av kommunalt styre og stell i Bygland.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.