Turistar i hopetal

Share

Det er tydeleg at det er blitt sommar, for sjølv om temperaturen held seg på eit lågt nivå, er folkelivet i Valle sentrum svært mykje meir livleg enn før. Det har vore diskutert om Valle er ein typisk turiststad, og det kan sikkert seiast mykje om det. Men om sommaren er det eit heilt anna folkeliv i sentrumsgata enn om vinteren, så om ein skulle vurdere etter det, fortener nok Valle ei slik nemning.

To ting er viktige når ein er på tur. Det eine er at ein kan få handle også når ein stoppar for dagen. Det betyr at Hans Petter på Joker i Valle tenkjer rett. I sommar held han oppe til klokka 20, og han vil og halde ope om sundagane om han får fylkesmannen på tru til å sjå på Valle som ein typisk turiststad. Han var og fortalde om søknaden sin i radioen før vi tok sommarferie. Også Erna og Will på Esso tenkjer slik, Esso har ope til klokka 22 frå 1. juni.

Det andre ein treng når ein er på tur, er gode toaletttilhøve. Her har ein lagt det godt til rette med offentlege toalett både i Valle og på Rysstad. For alle som ikkje skal innom ein bensinstasjon, dei har jo som regel eit kundetoalett, er det eit gode å finne eit toalett i ei sentrumsbygd. Eg stod i dag i trappa i det gamle kommunehuset i Valle og såg ut. Då stoppa det ein buss, og fullt av tyske turistar kom ut. Nokon gjekk til Hasla, nokon på Joker eller Valle Handel, men ikkje så få av dei gjekk direkte på toalettet.

Sjølv synest eg det er ein stor del av servicen på HydroTexaco Evje at dei har fått så gode toalett-tilhøve. Så når eg køyrer mellom Mandal og Valle, stoppar eg og får påfyll av kaffe og gjerne ein matpakke, av og til også av bensin, og så må eg innom på toalettet. Dermed er dei basale behova dekka og andre del av turen kan gå i rimeleg ustressa form. Av og til må eg gjere som plakatane langs vegen oppmodar til: Sov i 15 minutt. Men for det meste er det dei andre tilboda som betyr mykje.

Difor er det ei glede at Valle har fått på plass alle slike turistvenlege tilbod. Dei kan gjere at ein ferietur vert triveleg.

Men Valle reklamerer og med at det er gratis trådlaust internett for folk i sentrum. Eg prata i dag med ein turist som stod utanfor bubilen sin og tok ein røyk medan kona var inne og skulle sende ein epost. Men dei fekk ikkje kontakt. Det er jo dumt om det ikkje verkar når ein reklamerer med slike ting.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.