Allting har ein ende

Share

Slik er det med denne turen og. Frå Østersund, som ligg på linje med Trondheim, fylgde vi Inlandsvegen sørover. Det var Mil etter mil i 100 km i timen, eg tenkte ein del på norske vegar med stadige 60-sonar, det gjer trafikken tryggare, men det går smått framover. Men denne dagen regna det, så det var milevis med regn.

Per Olov Enquist – http://no.wikipedia.org/wiki/Per_Olov_Enquist
Vi kunne nyte livet bak vinduspussarane med å høyre på Per Olov Enquist som las frå si eiga bok Ett annat liv, den hadde vi høyrt på dei dagane vi var i Sverige, for den var på 30 avsnitt, og no gjekk det mot slutten. Det er ei sterk historie han har å fortelje om korleis alkoholen etter kvart tok herredømme i livet hans. Denne dagen handla det om korleis hans dåverande kone Lone Bastholm fylgde han til Island til ein avrusingsinstitusjon og om korleis det var uråd å kome bort frå denne plassen, som låg midt ute på ei slette nord for Reykjavik, ettersom dei tok sko frå klientane, så dei ikkje skulle kunne ta beina fatt i snøen.

Eg har lese fleire av bøkene hans, eg trur nok at til hausten må eg låne denne og på biblioteket i Valle, det var ei spesiell historie han hadde å fortelje.

I løpet av turen måtte vi innom nokre bensinstasjonar, sjølv ein C5 treng påfyll, og sjåføren med. I tillegg treng sjåføren å strekke på føtene. Det var tett med Statoil-stasjonar, men eg trur nok at Q8 tok prisen, dei vi var inne på var fullassorterte daglegvarebutikkar med frukt og melk og både kald og varm mat. Vi fekk sansen for sandwich, så nokre dagar kjøpte vi det og åt i bilen i staden for å stoppe på ein kafe. Det høvde godt å stoppe i Orsa, tenkte vi, då var det litt rush, men då vi kom til Mora var i grunnen rushet større. Vegane i Sverige ligg i stor grad utanom byane, så vi var ikkje lenge hefta før vi kunne halde fram sørover, og plutseleg var vi i Värmland att, det var lenet vi starta i då vi kom til Sverige.

Reidun kartlesar sa plutseleg at når vi kjem til Torsby, er det bare fire mil til norskegrensa. Eg hadde tenkt at vi kunne køyre enda lenger sør og kanskje sleppe å ta turen gjennom Oslo på heimveg. Moss-Horten kunne jo vere eit alternativ. Men det vart overnatting i Torsby, http://sv.wikipedia.org/wiki/Torsby Eg slapp å ta bilete der, for i wikipedia-artikkelen ligg hotellet vi låg på. Torsby er sentrum for svenske Finnskogen, men regnet gjorde at vi heldt oss på hotellet, sjølv om det var countryfestival i byen denne helga.