Svein Ellingsen 80 år

Share

Eit av dei fyrste åra eg var i Valle, arrangerte eg som då var avdelingsleiar for kyrkja og Ånund K. Homme, som då var kulturkonsulent, i samband med Vegkyrkja i Hylestad eit salmeseminar. Vi var heldige og fekk Svein Ellingsen til å kome og vere med oss på seminaret, som var i Soknehuset på Rysstad og i Hylestad kyrkje. Vi visste truleg ikkje kor heldige vi var, men det var fine dagar og interessante tankar vi fekk desse lærerike dagane, sjølv om vi ikkje var så mange deltakarar.

I dag fyller han 80 år, salmediktaren frå Saltrød, ja han er busett der, men kjem opprinneleg frå Kongsberg, les eg på wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Svein_Ellingsen Det meste av den artikkelen er brukt i Vårt Land sin artikkel i høve dagen, og så har avisa intervjua ei rekke personar om salmene til Ellingsen.

Som eg har skrive på bloggen var eg i Alta i sommar og i Elvebakken kyrkje song vi Fylt av glede over livets under. Det er ei dåpssalme som på ein særskilt måte har fanga opplevinga ein har som har fått eit barn. Både den og svært mange av Ellingsen sine salmer er mykje brukte i kyrkja, 57 salmer av han er kome med i Norsk Salmebok og i Salmer97.

Gratulerer med dagen!