Marius

Share

Før ferien starta, stoppa eg på Ose og gjekk innom til Annemor Sundbø. Ho er alltid interessant å snakke med, og i bøkene syner ho kunst frå fillehaugen sett saman på stadig nye måtar. Dette har ho og fortalt om i Valle Radio fleire gonger, ho er alltid velvillig når vi spør henne og auser av sin store kunnskap med glede og iver.

Denne dagen inviterte ho meg med opp i Storstoga, der ho heldt på å montere ei utstilling som skulle stå oppe i sommar. Sentralt i utstillinga var Setesdalskofta, og så synte ho korleis ulike mønster har sprunge ut av eller late seg inspirere av lusa til nye mønster og variantar. Der fann vi og Mariusgenseren.

Eg kom på dette då eg i dag las i Aftenposten at Marius Eriksen var død, 86 år gammal. Det livet han levde, slik det er teikna i minneordet av andre som vaks opp i Dr. Holms vei i Holmenkollen, var langt over gjennomsnittet innhaldsrikt alt frå ungdommen av. Han drog til Little Norway og utdanna seg til pilot og vart den norske piloten som skaut ned flest fly under krigen, heile 9 eller 10, og han vart sjølv skoten ned over Nederland 2. mai 1943 og sat deretter i krigsfangeskap. Etter krigen var han med i slalåm i fleire verdsmeisterskap og i OL i 1948. Deretter dreiv han sportsbutikk i Akersgata i mange år. Noko om dette kan du lese på wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Marius_Eriksen Seinare var han og med i fleire filmar.

Eg pleier å sjekke at vi har artiklar på wikipedia om folk som er omtalte i Aftenposten når omtalen tilseier at vi burde ha det. Og det hadde vi, i dagane etter at han gjekk bort, har den blitt ganske kraftig utvida og eg kunne lese om medaljar han fekk for innsatsen sin: «For sin krigsinnsats ble Eriksen tildelt Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen, Haakon VII 70 års medalje, Krigsmedaljen, Deltakermedaljen, Distinguished Flying Medal (UK) og Silver Star (USA).»