Jordbær

Share

I tysdagsavisa var det rapport frå Jordbærfestivalen på Evje. Søkkvåt jordbærfestival på Evje, var overskrifta i Setesdølen. Ole Birger skriv her: Trass i det som på godt norsk heiter skikkeleg drittver fann om lag 1500 menneske vegen til jordbærfestivalen på Evje laurdag. Og i ein bilettekst heiter det: Det var merkbart at bæra ikkje har hatt godt av nedbøren dei siste par vekene, godt med følyte og sukker på er no desse små likevel alltid.

Sjølv gjorde eg den same observasjonen då eg i går kjøpte ein kasse jordbær. Vi pleier å lage frysetøy av dei, så tek vi vare på sommaren heile året i små boksar. Men tysdagsbæra var mykje våtare enn jordbæra har vore til vanleg, så drittveret laurdag slo nok ikkje bare til på Evje-jordbæra. Eg likar godt å ete jordbær utan fløyte og sukker, men desse var mest for våte til at det var den vanlege gode opplevinga å snike til seg litt frå den store skåla med reinska bær som står og ventar på sukker og syltepulver.

Sist mandag var eg ein tur på Kjevik, skulle bringe folk til Oslo-flyet klokka ni, og eg var der i åttetida. Då starta plukkinga av jordbær på åkrane ved flyplassen. I sommar høyrde eg ein reportasje i radio som fortalde at det mest er slutt på sjølvplukking, no kjøper vi bæra. Og det stemmer, i alle fall for min del. Men jordbærprodusentane får arbeidskraft frå Polen og Baltikum, dei plukkar for harde livet. Det såg ut til at dei gjorde det denne mandagen og, sjølv om det regna og sikkert var ikkje meir triveleg enn det måtte vere i jordbæråkeren denne morgonen.

Dei skal ha takk, alle som står på for at vi skal kunne nyte desse gode bæra. Og betalinga fortener dei.