Drapsrevyen

Share

Av og til, ja ikkje så sjeldan, kan ein lure på om det skjer noko triveleg i verda. Dagsrevyen berettar i alle fall ikkje om det, det er så ein kunne vere frista til å døype den om til drapsrevyen. Dag ut og dag inn får vi høyre om bilbomber, forlis, katastrofer og alminnelige drap, det vil seie affektdrap som følge av krangel eller tilsvarande. I tillegg kjem bilulukker og brannar.

Eg har vondt for å sjå kvifor det er blitt slik. At halvparten av sendetida går med til å rapportere frå slike hendingar, har eg vondt for å sjå verdien av. Det må då vere andre ting som er meir verdifulle å dele med sjåarar og lyttarar mellom Lindesnes og Nordkapp.

I dag var det eit innslag om Snåsamannen sitt møte med biskop Tor Singsaas i Nidarosdomen.
http://no.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%A5samannen
http://no.wikipedia.org/wiki/Tor_Singsaas

Midt på dagen stod 1500 menneske i kø for å oppleve at biskopen snakka med ein gamal mann ein time. Men det var lite for oss TV-sjåarar å bli klok av, for det dei snakka om fekk vi ikkje del i. Sjølvsagt var det viktig å seie noko om bombeeksplosjonane på Mallorca, det er mange nordmenn som ferierer der. Men etter interessen for Snåsamannen i Nidarosdomen å døme, var det eit tema som sikkert ville engasjert ganske mange.

For mange år sidan lærte eg at det ikkje var noko å fortelje om i media at ein hund beit ein mann, men om ein mann beit ein hund, då var det ein sak. Eg trur det er på tide å definere om kva folk i Noreg skal sjå og høyre. Det er ein grunn til at det er så mange som ser på Norge Rundt,

Sjølv om eg altså vil ha meir av mjuke meldingar i media, vil ikkje det seie at eg ikkje veit at det er mykje vondt i verda. Men kan det vere rett å blande det med sport og vermeldingar, kunne ein ikkje hatt ein drapsrevy for dei spesielt interesserte, eit program som kunne gått klokka 23:30 når vanlege folk la seg.