Onsdagssendingane startar att

Share

Ansvarleg: Bjørgulv T. Berg og Ørnulf Hasla
Teknikar: Torhild Sandnes
Telefonvakt: Berit Homme og Ingebjørg Ellinor Rysstad

18:00 Aktuell time med gjester i studio
19:00 Kommunen informerer ved rådmann Arne Tronsen
19:30 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad
20:00 Seminar på Setesdalsmuseet og Rock i Brokke.
21:00 Open sending ved Rolf Erik Homme

Telefonnummer under Open sending: 379 37 577