Program for veke 38 2009

Share

Tysdag 15. september

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Sangkveld
19:30 På tur til Sverige og litt til
20:30 Postludium ved Niklos K. Besteland: Mendelssohn
21:00 Kyrkjebakken

Det er ei glede å kome i gang att med tysdagssendingar. Sjølv om vi startar to veker seinare enn planlagt, vonar eg at det vil vere nokon som høyrer på tysdagsprogramme også denne sesongen. Lista som er sett opp med programleiarar og teknikarar for onsdagskveldane syner at eg skal ha ansvar for om lag ein kveld i månaden, det er til å leve med. Men eg vonar at eg kan halde på med tysdagsprogramma dei fleste vekene denne sesongen, sjølv om eg framleis droppar tysdagssendingane når det er skuleferie.

Onsdag 16. september

Ansvarleg: Øyvind Jacob
Teknikar: Harald Haugland/ Jørund Georg Jore (i staden for Inga Flateland)
Telefonvakt: Ingunn og Bitte

18:00 Aktuell time med mellom anna samtale med Knut Jørgen Røed Ødegaard
19:00 Kommunen informerer. Valle skule ved Tron A. Støle
19:30 Tankar frå Bibelen ved Bjørgulv T. Berg
20:00 Øyvinds halvtime
20:30 Politisk halvtime med Ole Birger Lien.
21:00 Opi sending med Øyvind og Bjørgulv. Debatt mellom Bjørgulv S. Lund (H)og Liv Tanche-Larsen (Ap)

Telefon frå klokka 21:00 379 37577
Mail : post@valleradio.com
Klikk deg inn på : http://www.facebook.com/l/83a57;www.valleradio.com for å høyre!
Eller legg denne linja i adressevinduet til Windows Media Player:
http://www.facebook.com/l/83a57;159.171.56.7/ValleRadio