Mange nye på Agderbenkene

Share

Så vidt eg kan sjå i oversikten over stortingsrepresentantar frå Agder er fem av dei ti representantane nye. Det er litt urovekkjande, for det tek tid før ein kjem inn i ein ny jobb, og når halvparten er nye, vil det nok gå litt tid før dei kan tale landsdelen si sak på ein full og god måte.

Her er lista:

Aust-Agder
Freddy de Ruiter (Ap)
http://no.wikipedia.org/wiki/Freddy_de_Ruiter
Kjell Ingolf Ropstad (KrF) NY
http://no.wikipedia.org/wiki/Kjell_Ingolf_Ropstad
Svein Harberg (H) NY
http://no.wikipedia.org/wiki/Svein_Harberg
Ingebjørg Amanda Godskesen (Frp) NY
http://no.wikipedia.org/wiki/Ingebj%C3%B8rg_Amanda_Godskesen

Vest-Agder
Alf Holmelid (SV) NY
http://no.wikipedia.org/wiki/Alf_Egil_Holmelid
Kari Henriksen (Ap) NY
http://no.wikipedia.org/wiki/Kari_Henriksen
Dagrunn Eriksen (KrH)
http://no.wikipedia.org/wiki/Dagrun_Eriksen
Peter Gitmark (H)
http://no.wikipedia.org/wiki/Peter_Gitmark
Åse Michalsen (Frp)
http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85se_Michaelsen
Henning Skumsvoll (Frp)
http://no.wikipedia.org/wiki/Henning_Skumsvoll

Lenker til wikipedia gjer at du lett kan skaffe deg meir kunnskap om representantane frå Agder. Ein kan vel like godt lære seg namna, det er dei som skal representere oss dei neste fire åra. Heldigvis er det ein som har gode kontaktar til Setesdal, så om Kjell Ingolf Ropstad får høve til det, vil han nok leggje inn mange gode ord for Riksveg 9. Men alle dei andre held til ved kysten, så langt eg har forstått det. Om dei ikkje har hytte på Hovden, vil sikkert Riksveg 9 vere like fjern for dei som vegen over Haukeli.

Sjølv om det er mange nye, er det godt med ei fornying. Vi får vone at dei vil få høve til å gjere ein god jobb for Agder i åra som kjem.