Å salige stund

Share

Av og til er det slik at ein sang kjem snikande inn i øyro og så er ein ikkje mann om å få den bort att. I dag har eg hatt Å salige stund uten like som ein slik sang. Det starta med at eg kom til å lese i ei biografibok eg fann i ein bruktbutikk om Kristian Wendelborg. Han var lærar og organist i Oslo, fødd 12. februar 1863 i Øvre Eiker, son av sagmeister og møllebestyrer Hans Jakob Christensen Wendelborg (1835 – 1914) og Oline Pedersen (1836 – 1887).

Kristian Wendelborg gjekk på Drammens tegneskole 1880 -1882 og fullførte Asker seminar i 1885. Frå 1888 til 1891 gjekk han på Musikkonservatoriet i Oslo, 1892 – 1893 gjekk han på Grøndahls sanginstruktørkurs. Han var lærar i Hokksund i 1885, i Kongsberg 1886 og i Oslo 1888 til 1933. Frå 1892 var han musikklærar på Møllergata skule, der han i 1901 stod bak opprettinga av landets første skulemusikkorps. Sjå
http://www.eiker.org/Linker/Musikkprosjektet/Musikkprosjektet.htm

Frå 1892 til 1913 var han forsongar (klokkar) og korleiar i Petrus kyrkje i Oslo. Frå 1913 til 1933 var han organist i Sagene kyrkje. Han var både komponist, kordirigent og foredragshaldar. Han har komponert musikk til songar og kantatar og arrangert musikk for koralbøker. Nokre av songane hans er:

Norge, Norge, tekst Bjørnson
Dette Norge, vort hjem, tekst Bjørnson
Ulabrand, tekst Rosenkrantz Johnsen.
Sang til frihedsdagen, spelt inn av Berlevåg mannskor
Ungdom, tekst av Johan Bojer
Fram daa, Frendar i fredlege Kappstig, tekst av Ivar Aasen
Vår farande bror, tekst av Arne Espeland
Varteig-sangen, tekst av Nils Tomte

Men det er salmemelodien til Å salige stund uten like som har blitt kjent. Den vert sungen på mange språk, teksten av Johan Halmrast har blitt omsett og kjent i mange land.

Wndelborg var revisor i Oslo lærarlag i 40 år. Han var og medlem av styret i Oslo organistforbund og æresmedlem av ei rekke songarforbund.

Ein kan nok lure på korleis det var mogleg med så mange jern i elden. Lærar i vekene, organist og kordirigent på sundagane, komponist om kveldane. Til han var 70 år heldt han på med to jobbar, i dag ville kvar av dei vore meir enn hundre prosent.

Du kan jo nynne med:

Å salige stund uten like
han lever, han lever ennu.
Han vandrer i seierens rike,
min sjel, hvorfor sørger da du.
Han er ikke lenger i graven
hvor bleknet i døden han lå
jeg levende så ham i haven
og aldri så skjønn jeg ham så.

I 1979 song Lage Wedin den på LP-plate med Minikoret og Musikklinjas kor.