Inga tysdagssending

Share

Ettersom det er haustferie denne veka, vert det ikkje tysdagssending i morgon, men på planen står kommunestyremøte onsdag klokka 18.

Vi skulle gjerne hatt sending kvar kveld, men då Valle Radio er ein dugnadsradio, har vi ikkje nok folk til det. Ingen av oss får løn for å vere med i radioarbeidet. Sjølv opplever eg det så meiningsfylt at eg gjerne er med både ein og to kveldar i veka for å lage desse programma, og tilbakemeldingar tyder på at det er nokon der ute som set pris på det vi gjer, og då gjev det inspirasjon til å halde på. Av og til kjem det nye med i arbeidet, og det er jo og ein inspirasjon.

Men i feriane har vi redusert aktivitet. Sommarferien varer i tre månader, dermed vert valgkamp og besøk i studio av gjester som er engasjerte i den, noko meir sporadisk, ettersom vi knapt rekk å starte i september, så er valet over. Men den lokale politikken kan vi fylgje noko tettare, ettersom vi sender kommunestyremøta, og lokale politikarar er flinke til å fylgje opp når dei vert inviterte i studio.

Tysdagssendinga er jo meir eit one man show, det har etter kvart blitt slik at eg set saman eit slikt program aleine, det har vekt på andakt og kristen sang og musikk, men om det høver, kjem det og andre temaer. Eg har heller ikkje teknikar, så når det er skuleferie, kan eg ikkje overlate dei programma til andre. Men når ferien er over, startar vi opp att.

Om nokon har idear til tysdagssendingane, kan dei sende meg ein mail på harhaugl (at) gmail.com Eg vil vere takksam for innspel.