Sauesjå

Share

Gårsdagens Setesdølen hadde mykje interessant om Sauesjået i Valle. Rett nok vert det ikkje mange sauer å sjå der, både fotråte og blåtunge set ein stoppar for å ha dyr der i år. Men andre aktivitetar skortar det ikkje på. Det er starten på Kulturveka i Valle, og på marknaden utanfor Valle Motell vil ein kunne finne alt frå traktorar til smykke.

Nytt av året er at det er større aktivitet i sentrum enn før. Dei riggar til motemolo og skal ha framsyning av produkt frå Hala, Bleieboden og Husfliden. Så får ein vonet at veret blir godt og lagleg, både for dei som vil ha fårikål på Motellet og dei som vil ha suppe og basaroppleving på Menighetshuset, der Bygdekvinnelaget vonar å få inn 85.000 kroner. Alle kan få med seg konserten som Hallvard T. Bjørgum og Kirsten Bråten Berg skal ha i kyrkja, der er det og utstilling av ikonar som Daniel Rike målar. Grafikken til Olv Bjørgum er nok noko billegare, uansett lommebok er det råd å få eit minne frå dagen med seg heim.

Valle Radio startar det heile fredagskvelden med Sauesending til heile dalen.

Fredag 2. oktober

Ansvarleg: Øyvind Jacob og Bjørgulv T. Berg
Teknikar: Torleiv Soltun
Telefonvakt: Gudrun, Solveig og Jorunn

18:00 Aktuell time. Komande sauesjå, kulturveke i Valle og Bygland sine møter/ tiltak for å få fleire til å slå seg ned i kommunen.
18:45 Ny musikk frå Setesdal
19:30 Andakt med Håvard Viki
20:00 Politisk debatt med fire ordførarar. Ole Birger Lien leiar debatten.
21:00 Open sending med helsingar og musikkynskje ved Øyvind og Bjørgulv