Veke 41

Share

Tysdag 6. oktober

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Sangkveld
19:30 Nytt frå kyrkje og kristenliv landet rundt
20:30 Postludium. Fransk orgelmusikk ved Niklos K. Besteland
21;00 Kyrkjebakken

Onsdag 7. oktober

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Torhild Sandnes
Telefonvakt: Berit Homme og Ingebjørg Ellinor Rysstad

18:00 Aktuell time
19:00 Tankar frå Bibelen ved Bjørgulv T. Berg
19:30 Kommunen informerer ved Kim Dahlstrøm
20:00 Frå fillehaugen til verdensveven. Annemor Sundbø fortel
21:00 Open sending ved Rolf Erik Homme

Les på bloggen: http://valleradio.blogs.no/
Telefonnummeret er 379 37577 frå klokka 21
På http://valleradio.com finn du lenke til nettradioen vår