Ikkje tysdagssending i veke 43

Share

Eg likar ikkje å hoppe over ei sending, men denne veka vert det ikkje tysdagssending. Eg kjem ikkje til Valle før tysdag kveld, og for å sleppe å få fartsbot oppover Riksveg 9, vil eg ikkje kappkøyre med klokka. Når eg er på tur, vil eg ha høve til å ta 15 minutt, som det står på plakater fleire stader langs vegane no. Då er eg ein sikrare trafikant og unngår uhell. Difor har eg slutta å køyre i siste liten, og eg har lagt om undervisninga slik at eg slepp å ta laus tidleg på morgonen for å kome fram til skulen startar. Ved å ha undervisning om kvelden måndagane, kan eg ha ein fin tur oppover på dagtid.

Det har jo vore nokre reportasjar om folk som har fått saftige bøter på den nye vegen mellom Kristiansand og Grimstad, og det er og fokus på dette andre stader. Å få eit par prikkar er trass alt betre enn å miste lappen, eg kunne knapt jobbe utan å ha den, for det ville vere ganske tungvindt å nytte buss fram og tilbake, sjølv om eg kunne klare meg greitt utan bil i Valle.

Ettersom eg er åleine med sendinga på tysdagskveldane, er det vanskeleg å ha ein som tek over for meg når eg må melde pass. Så då får ein ha det til gode til neste veke.